Vânzarea de soldare

 • Constă în vânzarea accelerată, la preț redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • Vânzarea de soldare trebuie precedată sau însoțită de publicitate. Formularul notificării vânzării de soldare se completează în două exemplare, un exemplar fiind depus/transmis la primăria de la structura de vânzare, iar al doilea exemplar se păstrează la sediul structurii de vânzare, împreună cu confirmarea de primire dacă este cazul.
 • Spre deosebire de vânzarea de lichidare, în cazul vânzării de soldare, lista de inventar pentru produsele de soldat va fi completată și păstrată la sediul structurii de vânzare pentru a putea fi prezentată organelor de control, nefiind necesară depunerea/transmiterea acesteia și la primărie.
 • Pot fi supuse soldării numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier, cum ar fi: confecții, tricotaje, încălțăminte, articole de sport, cosmetice, aparate de încălzire/climatizare, ventilatoare și alte produse similare.
 • Produsele supuse soldării trebuie depozitate separat de celelalte produse și trebuie vândute:
  • în raioane/spații special amenajate pentru soldare;
  • în cadrul acelorași raioane, caz în care trebuie bine individualizate.
 • Se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date. Este interzisă în mod expres anunțarea unei soldări în alte cazuri și alte condiții decât acestea.
 • Perioadele de soldare pot fi stabilite de comerciant între următoarele perioade:
  • 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
  • 1 august-31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvara-vară.
 • Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a soldării, durata acesteia și sortimentul de mărfuri supus soldării, dacă vânzarea nu privește toate produsele din structura de vânzare.
 • Soldarea va avea loc în mod obligatoriu în structurile de vânzare în care produsele erau vândute în mod obișnuit.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/sD1VpeflHBY