Amendă aplicată pentru încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat recent o investigație asupra unei societăți, care s-a soldat cu aplicarea unei amenzi și a unui avertisment. Această sancțiune vine ca urmare a constatării unor încălcări ale regulamentului european GDPR și ale legislației naționale privind prelucrarea datelor și utilizarea cookie-urilor.

Detalii despre încălcările constatate

Investigația a fost inițiată în urma unei sesizări referitoare la posibile încălcări ale reglementărilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Sesizarea a semnalat faptul că pe site-ul societății în cauză lipseau informările esențiale privind drepturile persoanelor vizate, conform GDPR, precum și informațiile referitoare la utilizarea cookie-urilor.

Încălcarea RGPD:

Conform art. 13 alin. (1) lit. a) din GDPR, operatorii de date cu caracter personal trebuie să ofere informații clare și accesibile despre identitatea lor. Societatea nu a afișat aceste informații pe site-ul său, ceea ce reprezintă o încălcare a acestor prevederi. Ca urmare, compania a primit un avertisment din partea ANSPDCP.

Încălcarea Legii nr. 506/2004:

Pe lângă încălcarea GDPR, s-a constatat că societatea în cauză a instalat module cookies pe dispozitivele utilizatorilor fără a obține consimțământul prealabil al acestora. Aceste cookie-uri nu erau necesare pentru funcționarea tehnică a site-ului, ceea ce contravine prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Drept urmare, compania a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 lei.

Concluzie

Această speță subliniază importanța respectării stricte a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal și a utilizării cookie-urilor. Companiile trebuie să se asigure că oferă informații transparente și complete despre prelucrarea datelor și că obțin consimțământul utilizatorilor înainte de instalarea cookie-urilor care nu sunt esențiale pentru funcționarea tehnică a site-ului.

Această sancțiune servește ca un reminder pentru toate companiile care operează online să își revizuiască practicile și politicile de confidențialitate pentru a se conforma reglementărilor în vigoare, evitând astfel penalizările și protejând drepturile utilizatorilor lor.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/@wocintechchat?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash