Oferim servicii de DPO externalizat pentru a te ajuta să respecți regulile GDPR și să protejezi datele personale ale clienților și angajaților.

Ce face un DPO?

 • Monitorizează respectarea GDPR-ului
 • Oferă consultanță privind protecția datelor
 • Răspunde la cererile persoanelor vizate
 • Colaborează cu autoritățile de supraveghere
 • Redactarea și/sau avizează documentația specifică GDPR

Rolul unui DPO pentru companie:

Promovează protecția datelor și implementează un sistem eficient de management al datelor, în conformitate cu reglementările.

Este necesar un DPO atunci …

 • când prelucrarea datelor implică monitorizarea regulată și sistematică a persoanelor vizate la scară largă.
 • când oganizația prelucrează date cu caracter sensibil sau special, cum ar fi datele de sănătate, datele genetice, datele privind convingerile religioase sau etnice, informațiile privind orientarea sexuală, etc.
 • când organizația este o autoritate publică sau o instituție publică, indiferent de tipul datelor pe care le prelucrează.

De ce DPO extern?

 • Este independent și imparțial în evaluarea securității datelor și a conformității legilor.
 • Se evită costurile ridicate ale formării unui angajat în acest rol.
 • Este puntea de legătură între organizație și terți, garantând protecția datelor și confidențialitatea la un nivel superior.
 • Atribuțiile sunt reglementate printr-un contract de servicii clar și transparent. Rolurile și responsabilitățile fiecăruia sunt explicite și detaliate.

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată și pentru a discuta cum te putem ajuta să fii GDPR compliant.