Reguli de fixare și publicitate a prețurilor

1. Reducerea de preț trebuie raportată la prețul de referință practicat în acel spațiu de vânzare pentru produsele/serviciile identice. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în acel spațiu de vânzare în ultimele 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

2. Orice anunț de reducere de prețuri trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință, cu excepția:

  • publicităților comparative de preț;
  • anunțurilor publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre;
  • anunțurilor de preț de lansare a unui nou produs pe piață;
  • anunțurilor publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.

3. Orice anunț de reducere de prețuri trebuie să precizeze:

  • reducerea efectivă în raport cu prețul de referință;
  • produsele/serviciile sau categoriile de produse/servicii la care se referă anunțul;
  • perioada pentru care produsele/serviciile sunt oferite la preț redus. În cazul lichidărilor/soldărilor/vânzărilor promoționale această condiție este îndeplinită și dacă este utilizată mențiunea ”până la epuizarea stocului”.

4. Referitor la publicitatea prin catalog și la ofertele de reducere de prețuri, în cazul vânzării prin corespondență, se prevede că acestea sunt valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog.

5. Anunțul de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent, trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs/grupă de produse identice, astfel:

  • fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat.
  • fie prin mențiunile ”preț nou”, ”preț vechi” lângă sumele corespunzătoare.
  • fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat.

! Este interzisă prezentarea unei reduceri de preț pentru un produs/serviciu drept ofertă gratuită a unei părți din acesta.

! Orice anunț de reducere de prețuri care nu corespunde reducerii practicate efectiv, raportat la prețul de referință, constituie publicitate înșelătoare.

! Toate documentele justificative care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie păstrate pentru a fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control.

! Aceste reguli nu sunt aplicabile atunci când reducerea de preț rezultă din creșterea cantității de produs conținută în ambalajul utilizat în mod uzual sau din creșterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

! Produsele comercializate cu preț redus, cu 3 zile înainte de expirarea datei-limită de consum/termenului de valabilitate, se expun pe rafturi/în standuri, delimitate vizibil, cu informare corectă, completă și precisă a consumatorilor, nerespectarea acestei prevederi fiind considerată practică comercială incorectă.

! Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată privind reducerea de preț trebuie livrat/prestat/furnizat la prețul indicat în anunțul respectiv, chiar dacă livrarea/prestarea/furnizarea are loc după finalizarea perioadei menționate în anunț.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/kTd2PvtqE_o