Tipurile de vânzări cu preț redus

Vânzările cu preț redus sunt reglementate de Ordonanța Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Conform acestui act normativ, vânzările cu preț redus sunt următoarele:

 1. Vânzare de lichidare:
 • constă în vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • trebuie anunțată sub denumirea de ”lichidare”.
 • trebuie însoțită sau precedată de publicitate.
 • se poate realiza în cazurile prevăzute în mod expres de lege.
 • sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat la primăria de la structura de vânzare.

2. Vânzare de soldare

 • constă în vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
 • trebuie anunțată sub denumirea de ”soldare/soldări/solduri”.
 • trebuie însoțită sau precedată de publicitate.

3. Vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică:

 • sunt efectuate de producători care desfac direct produsele lor consumatorilor, fără a fi implicați intermediari.
 • aceste vânzări nu sunt supuse notificării.
 • se referă la: produse care nu au fost oferite anterior spre vânzare din cauza defectelor de fabricație; produse care fac obiectul retururilor din rețeaua comercială; stocul din producția sezonului anterior rămas nevândut.
 • pot fi efectuate în magazine de prezentare și desfacere deschise publicului, cu condiția ca stocul de astfel de mărfuri să fie individualizat și separat de celelalte produse.
 • pot fi efectuate și în depozite/spații special amenajate în acest scop în cadrul unităților de producție, cu condiția ca acestea să fie deschise publicului și să nu se adreseze doar angajaților producătorului.

4. Vânzări promoționale:

 • se referă la vânzări cu amănuntul/cash and carry/prestări servicii de piață.
 • pot avea loc în orice perioadă a anului.
 • aceste vânzări nu sunt supuse notificării.
 • trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să nu fie efectuate în pierdere;
  • să se refere la produse disponibile/reaprovizionabile sau servicii vândute/prestate în mod normal;
  • produsele și serviciile trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil.

5. Vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale:

 • se referă la produse care se comercializează cu ocazia unor sărbători (de exemplu: jucării tematice, globuri/ornamente pentru pomul de Crăciun; mărțișoare/alte produse personalizate pentru ziua de 1 sau 8 Martie; produse specifice sărbătorilor de Paști etc.)
 • se referă la produse care se comercializează cu ocazia unor manifestări culturale/sportive (de exemplu: produse inscripționate cu diverse însemne care fac referire la acel eveniment).

6. Vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute.

7. Vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate:

 • se referă la produse agroalimentare și horticole care sunt amenințate de o alterare rapidă datorită apropierii datei de depășire a termenului de valabilitate sau a datei durabilității minimale.
 • produse agroalimentare perisabile care trebuie păstrate în spații frigorifice și a căror conservare nu poate fi asigurată până la împlinirea termenului de valabilitate datorită defectării acestor spații din cauze obiective.
 • unele produse nealimentare (de exemplu: lacuri, vopsele când se apropie data de depășire a termenului de valabilitate și sunt susceptibile de deteriorare rapidă).

8. Vânzarea unui produs la preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial.

9. Vânzarea produselor cu caracteristici identice ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

Este interzisă oferirea sau vânzarea produselor în pierdere cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1-3, 5-9 (art. 16 lit. a)-c), e)-i) din Ordonanța Nr. 99/2000), precum și în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Vânzarea în pierdere este orice vânzare la preț egal sau inferior prețului de achiziție. Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în starea de utilitate/intrarea în gestiune.

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/t0C0-B8y8Dk