NDA – precontractual

49,00

Prin acest acord, părţile semnatare se obligă să trateze cu maximă confidențialitate informațiile menționate, acceptând  obligaţia de păstrare a secretului profesional cu privire la diverse informaţii (de business, bancare, industriale, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială).

Acest NDA poate interveni în cursul colaborării, negocierii şi discuţiilor privind încheierea unei înţelegeri contractuale, dar şi în cursul colaborării în baza înțelegerii și ulterior acesteia.

Pentru claritate, părţile declară expres că obligaţiile stabilite de prezentul acord se aplică şi în privinţa relaţiei precontractuale dintre ele (negocieri, discuţii), chiar dacă înţelegerea nu se va perfecta între ele.

Produse similare

49,00

Acest acord este destinat protejării doar a informațiilor deținute de către una dintre părți (denumită beneficiar), nefiind un angajament reciproc.

Cumpără
49,00

Acesta acord este unul generic, fiind necesară „legarea” lui de un contract existent, întrucât are caracteristicile unui act adițional, prin care se convine asupra caracterului exclusiv al colaborării dintre părți.

Cumpără
69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Cumpără
79,00

Licența acordată prin prezenta convenție este una neexclusivă, Titularul fiind liber să recunoască și să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui contract.

Cumpără