Contract individual de muncă – telemuncă (durată nedeterminată)

69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Acest produs conține recomandări pentru implementarea telemuncii (drepturi și obligații, prevederi specifice), explicarea unor clauze și indicații de completare.

De exemplu, pe durata în care salariatul prestează muncă în regim de telemuncă, angajatorul trebuie să implementeze măsuri care să asigure că acesta să nu fie izolat de restul angajaţilor. Detalii în document.

Produsul conține și o anexă privind implementarea telemuncii, împreună cu o fisă de evaluare a (tele)salariatului.

Produse similare

39,00

Prin acest act adițional, se modifică locul muncii salariatului, acesta putând presta activitatea specifică în regim de telemuncă, de la domiciliul sau reşedinţa sa, conform unei anumite repartizări.

Cumpără
49,00

Obiectul acestui angajament este reprezentat de asumarea de către salariat a obligației de a nu folosi, în scopuri sau interese proprii, ale unui terţ sau împotriva angajatorului orice tip de informaţii confidenţiale, Know – how, materiale confidenţiale.

Cumpără
49,00

Acest acord este destinat protejării doar a informațiilor deținute de către una dintre părți (denumită beneficiar), nefiind un angajament reciproc.

Cumpără
Gratuit

Scurt ghid: comparație cu munca la domiciliu, contravenții, recomandări pentru angajator

Cumpără