Contract individual de muncă – telemuncă (durată nedeterminată)

69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Acest produs conține recomandări pentru implementarea telemuncii (drepturi și obligații, prevederi specifice), explicarea unor clauze și indicații de completare.

De exemplu, pe durata în care salariatul prestează muncă în regim de telemuncă, angajatorul trebuie să implementeze măsuri care să asigure că acesta să nu fie izolat de restul angajaţilor. Detalii în document.

Produsul conține și o anexă privind implementarea telemuncii, împreună cu o fisă de evaluare a (tele)salariatului.

Produse similare

79,00

Prin acest contract se stabilesc condițiile și termenele în care are loc cesiunea și recunoașterea folosinței, de către Titular (Cedentul) în favoarea Cesionarului a unor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Creație. Licența acordată prin prezenta convenție este una exclusivă, Cedentul neputând să recunoască / transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui …

Cumpără
Gratuit

Scurt ghid: comparație cu munca la domiciliu, contravenții, recomandări pentru angajator

Cumpără
79,00

Licența acordată prin prezenta convenție este una neexclusivă, Titularul fiind liber să recunoască și să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui contract.

Cumpără
49,00

Acesta acord este unul generic, fiind necesară „legarea” lui de un contract existent, întrucât are caracteristicile unui act adițional, prin care se convine asupra caracterului exclusiv al colaborării dintre părți.

Cumpără