NDA

49,00

Acest acord este destinat protejării doar a informațiilor deținute de către una dintre părți (denumită beneficiar), nefiind un angajament reciproc.

Printre informațiile la care face referire acest contract se numără: informații în legătură cu afacerile, operaţiunile bancare, industriale şi drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale părții beneficiare, etc.

Prin acest acord, se convine ca, în cursul colaborării și ulterior acesteia, informațiile să fie tratate cu confidenţialitate maximă, fiind acceptată obligaţia de păstrare a secretului profesional cu privire la acestea.

Produse similare

99,00

Prin acest contract se stabilesc condițiile și termenele în care are loc cesiunea și recunoașterea folosinței, de către Titular (Cedentul) în favoarea Cesionarului a unor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Creație. Licența acordată prin prezenta convenție este una exclusivă, Cedentul neputând să recunoască sau să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul …

Cumpără
49,00

Acesta acord este unul generic, fiind necesară „legarea” lui de un contract existent, întrucât are caracteristicile unui act adițional, prin care se convine asupra caracterului exclusiv al colaborării dintre părți.

Cumpără
69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Cumpără
79,00

Licența acordată prin prezenta convenție este una neexclusivă, Titularul fiind liber să recunoască și să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui contract.

Cumpără