NDA

49,00

Acest acord este destinat protejării doar a informațiilor deținute de către una dintre părți (denumită beneficiar), nefiind un angajament reciproc.

Printre informațiile la care face referire acest contract se numără: informații în legătură cu afacerile, operaţiunile bancare, industriale şi drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale părții beneficiare, etc.

Prin acest acord, se convine ca, în cursul colaborării și ulterior acesteia, informațiile să fie tratate cu confidenţialitate maximă, fiind acceptată obligaţia de păstrare a secretului profesional cu privire la acestea.

Produse similare

99,00

Prin acest contract se stabilesc condițiile și termenele în care are loc cesiunea și recunoașterea folosinței, de către Titular (Cedentul) în favoarea Cesionarului a unor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Creație. Licența acordată prin prezenta convenție este una exclusivă, Cedentul neputând să recunoască sau să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul …

Cumpără
79,00

Licența acordată prin prezenta convenție este una neexclusivă, Titularul fiind liber să recunoască și să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui contract.

Cumpără
49,00

Prin acest acord, părţile semnatare se obligă să trateze cu maximă confidențialitate informațiile menționate, acceptând  obligaţia de păstrare a secretului profesional cu privire la diverse informaţii (de business, bancare, industriale, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială).

Cumpără
49,00

Obiectul acestui angajament este reprezentat de asumarea de către salariat a obligației de a nu folosi, în scopuri sau interese proprii, ale unui terţ sau împotriva angajatorului orice tip de informaţii confidenţiale, Know – how, materiale confidenţiale.

Cumpără