Marcajul CE al produselor

Produsele comercializate în cadrul Uniunii Europene trebuie să îndeplinească și să respecte normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecția mediului, indiferent dacă sunt fabricate în afara Uniunii.

Astfel, marcajul CE este obligatoriu în cazul produselor pentru care există specificații UE și care necesită aplicarea marcajului CE.

Fie că vorbim despre producători sau despre importatori și distribuitori, marcajul de conformitate cu normele europene trebuie obținut și aplicat pe produsele comercializate.

Produsele vizate de obligativitatea aplicării marcajului ar trebui să se înscrie în următoarele categorii:

 • Dispozitive medicale active implantabile
 • Aparate care ard combustibili gazoși
 • Instalații de cablu destinate transportului de persoane
 • Produse de construcție
 • Ecodesign de produse energetice
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Echipamente și sisteme de protecție destinate utilizării atmosferelor potențial explozive
 • Explozivi pentru uz civil
 • Cazane cu apă caldă
 • Dispozitive medicale de diagnostic in vitro
 • Ascensoare
 • Dispozitive cu voltaj scăzut
 • Industria de mașini
 • Instrumente de măsură
 • Dispozitive medicale
 • Echipamente de măsură a emisiei de zgomot în mediu
 • Instrumente de cântărire neautomate
 • Echipament individual de protecție
 • Echipamente sub presiune
 • Pirotehnie
 • Echipamente radio
 • Ambarcațiuni de agrement
 • Restricția substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice
 • Siguranța jucăriilor
 • Recipiente sub presiune simple

Pentru producători, reglementările de siguranță nu presupun și obținerea unei licențe pentru aplicarea marcajului CE. Spre exemplu, luând situația vânzării online a jucăriilor hand made, un producător ar trebui să urmeze următorii pași:

 • să garanteze conformitatea cu toate cerințele aplicabile la nivelul UE;
 • să stabilească dacă poate evalua singur produsul sau dacă trebuie să apeleze la un organism notificat (-> se poate consulta baza de date NANDO pentru a găsi organismele din fiecare stat UE). În cazul jucăriilor, organismul din România este Mișcarea Română pentru Calitate (http://www.mrco.ro/);
 • să întocmească un dosar tehnic de documentare a conformității;
 • să redacteze și să semneze declarația UE de conformitate.

Marcajul CE trebuie să fie vizibil, lizibil și imposibil de șters, poate fi aplicat direct pe produs, pe ambalaj sau chiar pe documentele ce însoțesc produsul.

El trebuie să conțină inițialele „CE” – ambele litere ar trebui să aibă aceeași dimensiune verticală și să nu fie mai mici de 5 mm (cu excepția cazului în care se specifică altceva în cerințele relevante referitoare la produs). Marcajul poate avea forme și culori diferite atât timp cât se respectă indicațiile expuse anterior.

În ceea ce-i privește pe importatori și pe distribuitori, aceștia trebuie să verifice și să se asigure că producătorul (chiar din afara UE) a respectat toți pașii pentru ca respectivele produse să poată fi introduse pe piața UE. Este de asemenea necesar ca documentația tehnică și declarația de conformitate (disponibilă aici – e mai jos) să fie disponibile importatorilor și distribuitorilor.

Dacă importatorii sau distribuitorii comercializează produsele sub numele lor, aceștia preiau responsabilitățile producătorului. În acest caz, ar trebui să aibă suficiente informații cu privire la proiectarea și producția produsului, deoarece își vor asuma responsabilitatea legală atunci când aplică marcajul CE.

RO

DECLARAŢIA „CE” DE CONFORMITATE

 • 1. Nr. … [număr unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)]
 • 2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:
 • 3. Declaraţia de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:
 • 4. Obiectul declaraţiei (identificare a jucăriei permiţând trasabilitatea). Include o imagine colorată, suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei.
 • 5. Obiectul declaraţiei descris la punctul 4 este în conformitate cu legislaţia comunitară relevantă de armonizare
 • 6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificaţiile în legătură cu care se declară conformitatea:
 • 7. Acolo unde este cazul organismul notificat (denumire, număr)… a efectuat … (descrierea intervenţiei)… şi a emis certificatul:
 • 8. Informaţii suplimentare:
  Semnat pentru şi în numele:
  (locul şi data emiterii)
  (numele, funcţia)(semnătura)

Sursa fotografiei: https://pixabay.com/illustrations/idea-world-pen-eraser-paper-1880978/