Aspecte particulare privind TVA în materie de produse UE și NON-UE

  • O persoană fizică din Belgia cumpără produse dintr-un magazin online administrat de o societate din România.
  • O persoană juridică română (PFA) cumpără produse de pe un website din Germania și le distribuie direct către persoane fizice din afara Uniunii Europene.

În ce situații se plătește TVA și care este cuantumul acesteia?

În prima situație expusă, societatea română care administrează site-ul va factura cu TVA produsele livrate către persoana fizică din Belgia. TVA va fi de 19% și va fi plătit de către cumpărătorul belgian.

Astfel, potrivit art. 275 alin. (5) din Codul Fiscal, locul livrării pentru vânzările la distanţă efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea.

Așadar, în situația vânzării de produse către cetățeanul belgian, locul livrării este în Belgia ținând cont și de faptul că cel care cumpără nu poate furniza societății-vânzătoare un cod valid de TVA.

Ar fi putut deveni o livrare intracomunitară de bunuri dacă ar fi fost îndeplinite cumulativ două condiții:

  1. furnizorul român face dovada faptului că bunurile au părăsit teritoriul României și au fost transportate într-un alt stat membru și
  2. cumpărătorul comunică vânzătorului un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea fiscală dintr-un stat membru, astfel încât responsabilitatea achitării TVA aferente livrării efectuate de firma din România să revină unei societăți înregistrate în scopuri de TVA în statul membru.

Dacă produsele ar fi fost vândute către o societate din Belgia care are un cod de TVA valid în UE (ce trebuie verificat în baza de date VIES, pusă la dispoziție de Comisia Europeană http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=ro), magazinul online din România nu ar fi perceput TVA.

Pentru a doua operațiune expusă, potrivit prevederilor art. 277 alin. (1) din Codul Fiscal, locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul european.

Pentru livrările efectuate în afara României, atât în UE cât și în afara UE, operațiunea nu este impozabilă pe teritoriul României, întrucât bunurile nu se găsesc pe teritoriul României când începe expedierea sau transportul, pentru a fi o livrare de bunuri intracomunitară sau un export de bunuri. Prin urmare, la vânzările de bunuri către persoane fizice din afara UE nu se aplică TVA. Totuși, se poate deduce TVA-ul achitat website-ului din Germania pentru cheltuieli conexe (produse/servicii achiziționate pentru a putea efectua vânzările respective).

Sursa fotografiei: https://unsplash.com/photos/ldDmTgf89gU