Contract individual de muncă – telemuncă (durată determinată)

69,00

Clauzele acestui contract pot fi utilizate atât pentru situația repartizării mixte a muncii în regim normal și în regim de telemuncă, cât și pentru activități desfășurate exclusiv în regim de telemuncă.

Acest produs conține recomandări pentru implementarea telemuncii (drepturi și obligații, prevederi specifice), explicarea unor clauze și indicații de completare.

De exemplu, în situaţia unui contract de muncă cu timp parţial, se impun o serie de clauze particulare, în caz contrar, contractul fiind calificat drept unul cu normă întreagă.

Produsul conține și o anexă privind implementarea telemuncii, precum și o fișă de evaluare a (tele)salariatului.

Produse similare

39,00

Prin acest act adițional, se modifică locul muncii salariatului, acesta putând presta activitatea specifică în regim de telemuncă, de la domiciliul sau reşedinţa sa, conform unei anumite repartizări.

Cumpără
Gratuit

Scurt ghid: comparație cu munca la domiciliu, contravenții, recomandări pentru angajator

Cumpără
69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Cumpără