Angajament de confidențialitate

49,00

Obiectul acestui angajament este reprezentat de asumarea de către salariat a obligației de a nu folosi, în scopuri sau interese proprii, ale unui terţ sau împotriva angajatorului orice tip de informaţii confidenţiale, Know – how, materiale confidenţiale.

Informațiile confidențiale vizate de acest angajament pot aparţine angajatorului, celorlalţi angajaţi, asociaţi, clienţilor sau partenerilor contractuali de orice natură ai angajatorului şi indiferent dacă au fost sau urmează să fie puse pe piaţă în scop comercial sau nu.

Angajamentul se constituie ca şi Act adiţional la contractului individual de muncă, parte integrantă a acestuia, fiind redactat cu respectarea condițiilor prevăzute de Codul Muncii.

Produse similare

79,00

Licența acordată prin prezenta convenție este una neexclusivă, Titularul fiind liber să recunoască și să transmită şi altor persoane drepturile care fac obiectul acestui contract.

Cumpără
49,00

Prin acest acord, părţile semnatare se obligă să trateze cu maximă confidențialitate informațiile menționate, acceptând  obligaţia de păstrare a secretului profesional cu privire la diverse informaţii (de business, bancare, industriale, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială).

Cumpără
69,00

Această formă de contract presupune o relație pe durată nedeterminată. Pentru situații în care au loc angajări doar pe durată determinată, se poate folosi modelul pregătit în acest sens.

Cumpără
49,00

Acesta acord este unul generic, fiind necesară „legarea” lui de un contract existent, întrucât are caracteristicile unui act adițional, prin care se convine asupra caracterului exclusiv al colaborării dintre părți.

Cumpără