29,00
Raportat la GDPR, modulele cookie pot reprezenta elemente definitorii în identificarea unei persoane în mediul online, întrucât acestea pot stoca anumite date ori informații care ar putea duce la ”urmărirea” și apoi chiar la identificarea unei persoane.
Cumpără