YouTube a actualizat lista de termeni și condiții

Începând cu data de 1 iunie 2021 au intrat în uz noii termeni ai platformei YouTube. Deși nu cu mult diferiți față de cei din urmă, aceștia au inclus anumite schimbări sau completări, printre care se numără:

  • Restricții

Termenii aplicabili din data de 17 martie 2021 prevedeau că utilizatorii nu aveau dreptul să colecteze sau să folosească vreo informație care ar putea conduce la identificarea unei persoane. Aceeași prevedere se menține și în actualii termeni, însă intervine, printre exemplele oferite, o completare, anume interzicerea colectării imaginilor faciale ale utilizatorilor. Această modificare este esențială odată cu progresul tehnologic, în considerarea modalității în care utilizatorii accesează tot mai des această platformă.

  • Încărcarea conținutului

În sfera restricțiilor se subsumează și o altă modificare adusă termenilor YouTube. Astfel, este interzisă încărcarea conținutului care ar include drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane, cu excepția situației în care există o permisiune prealabilă în acest sens sau dreptul legal de a efectua această operațiune. Noutatea adusă constă în trimiterea către legislaţia unională în domeniu. În consecinţă, dreptul legal anterior menționat poate proveni inclusiv prin intermediul oricăror excepții sau limitări disponibile la drepturile de autor sau cele conexe prevăzute de dreptul comunitar.

  • Dreptul de monetizare

O ultimă completare adusă de noii termeni se referă la dreptul de monetizare, care conferă YouTube dreptul de a genera bani din conținutul încărcat prin intermediu afișării unor anunțuri sau taxarea utilizatorilor pentru access. Începând cu 1 iunie 2021 orice plăți pe care creatorii de conținut au dreptul să le primească de la YouTube vor fi tratate ca drepturi de autor. De asemenea, dacă legea impune, Google va reține impozitele din astfel de plăți.