Încălcare GDPR de către un operator economic

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a constatat încălcarea dispozițiilor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), sancționând operatorul cu un avertisment și o amendă în cuantum de 5000 EURO.

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal ca urmare a accesării ori divulgării ilicite către destinatari eronați a datelor cu caracter personal ale unui număr de 325 persoane fizice.

https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_01_11_2021_1&lang=ro