Consimțământ – GDPR – căsuță prebifată

Un contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații care conține o clauză potrivit căreia clientul a consimțit la colectarea și la stocarea unei copii a actului său de identitate nu poate să demonstreze că el și-a dat în mod valabil consimțământul atunci când căsuța care se referă la această clauză a fost bifată de operatorul de date anterior semnării contractului” – arată Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea pronunțată în cauza C-61/19 – Orange România SA vs. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Astfel, s-a considerat că operatorul de date induce în eroare persoana fizică atunci când prezintă un document în care anumite declarații ale respectivei persoane sunt deja date, prin bifarea unor căsuțe anterior semnării convențiilor.

Mai mult, în cauza analizată de CJUE, în caz de refuz privind colectarea și stocarea unei copii a actului de identitate, deși căsuța de consimțământ era deja bifată, era necesară completarea unui formular separat – procedură interpretată de instanța europeană ca fiind în măsură să afecteze libera alegere a persoanei vizate de a se opune. Pentru informații detaliate, consultați Comunicatul de presă al CJUE din 11 noiembrie 2020 – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200137ro.pdf