Notă de informare – captare imagini

29,00

Această notă de informare este destinată afișării în zonele sau locațiile în care se efectuează înregistrări audio-video care pot face posibilă identificarea persoanelor.

Captarea de înregistrări audio-video constituie o procesare de date cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679 şi Legea nr. 190/2018, sunt stabilite o serie de drepturi și obligații atât în sarcina operatorului de date cu caracter personal, cât și a persoanei vizate de astfel de prelucrări.

Produse similare

49,00

Pe lângă date personale precum nume, prenume, adresă de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, acest acord cuprinde prevederi și cu privire la datele sensibile (calificate astfel de GDPR): cod numeric personal și date biometrice (imaginea și vocea persoanei captate prin fotografii și/sau înregistrări audio-video).

Cumpără
29,00

Se recomandă încheierea prezentului acord la momentul încheierii contractului individual de muncă, cu scopul respectării prevederilor contractuale de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Cumpără
39,00

Acordul este util pentru situația în care se prelucrează date cu caracter personal cu privire la exercitarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale, dar și cu ocazia comunicării de notificări, modificări ale programului sau pentru promovarea activității profesionale a operatorului.

Cumpără
39,00

  Acordul este util pentru situația în care se prelucrează date cu caracter personal (inclusiv date biometrice) în contextul raporturilor de colaborare, dar și în activități de marketing direct ale Operatorului.

Cumpără